III. Zarządzanie procesem inwestycyjnym

- zarządzanie i kontrola projektów

- planowanie i opracowanie harmonogramu inwestycji

  1. -administracja


IV. Zarządzanie kosztami inwestycji

- opracowanie budżetu dla wszystkich etapów inwestycji

- kontrola i monitoring kosztów

- rozliczenie faktur, certyfikaty płatności

- analizy i rozliczenie budżetu

I. Usługi konsultingowe

- analiza kosztów inwestycyjnych (opracowanie budżetu)

- analizy formalno-prawne

- analizy wykonalności

- przygotowanie umów i doradztwo dotyczące zakresu realizacji


II. Przeprowadzenie procedury przetargowej

- opracowanie procedur i standardów przetargowych

- opracowanie kontraktów oraz wybór wykonawcy

- kontrola



V. Nadzór Inwestorski

- weryfikacja projektów

- zarządzanie i kontrola bieżących robót budowlanych zgodnie z projektem i Prawem   Budowlanym

- kontrola dokumentów

- kontrola jakości i zakresu zaawansowania prac

- raportowanie postępu prac do Inwestora

- odbiory robót






zarządzanie
realizacjemieszkaniowka/mieszkaniowka.html
osobyOsoby.html
m a a s    projekt management
m a a s    projektpierwsza/pierwsza.html
architekturapierwsza/strony/druga.html
project managementProject_maneagement/Project_maneagement.html
kontaktKontakt.html
nowościNowosci/Nowosci.html
usługi
osobyOsoby.html
mieszkalnemieszkaniowka/mieszkaniowka.html
publiczneUzytecznosc/Uzytecznosc.html
wnętrzaWnetrza/Wnetrza.html
PM realizacjePM_realizacje/PM_realizacje.html
jednorodzinnedomy_jednorodzinne/domy_jednorodzinne.html